Hva koster egentlig en bil

Hva koster egentlig en bil?

Bil er en nødvendighet for mange, spesielt i forbindelse med transport til og fra jobb samt for å få hverdagen til å gå rundt rent praktisk i en familie. Når vi som familie skal handle inn, hente og bringe til skole og barnehage, besøke familie og venner eller barna skal trene, så er det vanskelig å få dette til uten en bil, eller i flere tilfeller to biler. Men nettopp i forbindelse med bil nummer to er det interessant å se på hva det egentlig koster med en bil og vi har derfor sett på hele regnestykket. Alle tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå, Opplysningsrådet for Veitrafikken og Finansportalen.

Hvilke kostnader regner vi med?

Det er flere utgifter ved en bil enn diesel og årsavgiften. Noen av utgiftene kommer selvsagt an på om du har kjøpt bilen med hjelp fra et banklån eller om du har hatt en annen bil som innbytte. Ved siden av finansieringsutgiftene kommer det også utgifter til forsikring, slitasje og verdifall.

Verdifall på bilen er en ting som mange ikke tenker på, men som egentlig er en del av kostnadene ved å ha bil. Om en bil kostet kr 500 000 når du kjøper den som ny, så kan du regne med at den kun er verdt kr 250 000 etter at du har brukt den i fem år. Dette vil selvsagt avhenge litt av bilmerke, men tallene vi bruker kommer fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Med et slikt verdifall vil kostnaden bli på rundt kr 50 000 for hvert år du har brukt den. Det er mulighet for å redusere verdifallet på bilen din ved f.eks. å velge en bil som er tre år gammel. Siden verdifallet er størst de første årene vil det være en del mindre med en bil som er tre til fire gammel. En annen mulighet er også å velge en modell som har lavere verdifall. Det er forskjell på hvor mye en bil faller i verdi, ut fra om det er et kjent merke og hvilken type bil det er. Det er f.eks. kjent at småbiler og SUV gjerne faller saktere i verdi enn andre, og til og med fargen har betydning. Har du en bil med en farge som ikke er helt standard, så kan det faktisk være vanskeligere å få en høy pris for bilen.

Rentekostnad

Denne del av regnestykket kommer an på om du har finansiert bilkjøpet med et lån eller med egenkapital. Hvor mye du må betale i rente på et billån kommer an på flere faktorer, blant annet din personlige økonomi og den rating du får ved en kredittvurdering. Du bør derfor sammenligne renten hos din egen bank, andre banker og forhandlerens finansieringsselskap for å finne den rimeligste. Det er også en rentekostnad med i bildet, selv om du har finansiert kjøpet med dine egne penger. Dette skyldes at du ville ha fått renter av beløpet om det i stedet hadde stått plassert på en sparekonto. I dagens marked er denne renten nesten lik 0, men under normale omstendigheter ville det ha vært en kostnad på kanskje tre til fire prosent i året.  Ser vi på rentekostnaden ved et lån, så vil et lite regnestykke se slik ut:

Kjøpesum = 400 000 kr

Restverdi = 100 000 kr (ved salg etter åtte år)

Rente = 5,5 %

Den årlige rentekostnaden på bundet kapital blir da 13 750 kr

Drivstoff

Denne utgiften henger sammen med hvor mye du kjører og ikke minst hvor du kjører. Det er stor forskjell i forbruket om du sitter i kø hver dag frem og tilbake mot Oslo og om du skal mellom to byer hvor du kjører landevei hele veien og slipper unna mye trafikk. En annen ting som spiller inn er hvilken pris du betaler for det drivstoffet du bruker. For diesel ligger prisen for tiden på mellom kr.12 og 15,50 og bensin ligger gjerne på mellom kr 13 og 16,50. Kjører du såpass mye at du må fylle tanken hver uke, så har det litt å si hvor mye du betaler pr. liter.

Om vi tar utgangspunkt i en bil som kjører rundt 14 km/l og du kjører 300 km pr. uke så har du et forbruk på 25 liter i uken. Med en kostnad på kr 13 pr. liter vil dette koste deg kr 16 900 i året, og dersom du tanker på de dyreste dagene så vil denne kostnaden øke til kr 20 800, eller med andre ord 4000 ekstra pr. år. Så skal du spare på forbruket av drivstoff, så hjelper det å fylle tanken de dagene hvor prisen er lavest.

Forsikring

Det finnes tre ulike forsikringstyper til bil: ansvar, delkasko og kasko. Den første er lovpålagt og brukes mest av dem som kjører en gammel bil og hvor det ikke lønner seg å betale for en kaskoforsikring. Delkasko dekker litt mer enn det lovpålagte og her kan du også få erstatning ved tyveri, brann og om du får glass skade. Kasko er det som folk flest bruker og spesielt om du kjører rundt i en ny bil. Her dekkes det meste, men du må i de fleste tilfeller betale en egenandel som varierer ut fra hvilket selskap du har valgt. Hvor høy premie du må betale kommer helt an på om du kjører i en Hyundai I30 eller en Porsche 911 samt hvor du bor, om du har garasje, bonus, alder og hvor langt du kjører hvert år. Men det er ikke uvanlig å betale kr 1000 eller mer hver måned for en kaskoforsikring.

Det finnes flere nettsider hvor du kan sammenligne billån priser og finne de billigste selskapene. Har du ikke fylt 25 år enda, så er det rimeligere å la dine foreldre stå som forsikringstakere da de gjerne har full bonus. Men husk på at du da ikke selv sparer opp bonus og derfor må du begynne forfra når du skal ha egen forsikring.

Andre kostnader

Ved siden av de nevnte kostnadene, så må du også regne med å skulle betale for service og reparasjoner, nye dekk, årsavgift på bilen, bompenger og eventuelle utgifter til vask av bilen. Det er derfor mange kostnader knyttet til en bil og det koster langt mer å ha en bil enn bare selve kostnaden på kjøpet.